Krzysztof Czyżewski

adwokat

Jestem adwokatem specjalizującącym się w problematyce prawa gospodarczego oraz karnego. Posiadam 20 lat doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych.
[Więcej >>>]

Wzajemne relacje pomiędzy członkami zarządu spółki z o.o.

Daniel Ostaszewski08 czerwca 2017Komentarze (0)

Termin wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu to podstawowe pojęcie funkcjonowania spółki. Każdy członek powinien wiedzieć co mu wolno samodzielnie a na co musi uzyskać zgodę pozostałych osób zarządzających spółką bądź też nawet wspólników. PAMIĘTAJ– to umowa spółki powinna określać wzajemne relacje. W braku takiej regulacji, zastosowanie znajduje art. 208 ksh, zgodnie z którym:

  1. każdy członek ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki
  2. każdy może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki bez uprzedniej uchwały zarządu
  3. jeżeli przed załatwieniem sprawy o której mowa powyżej inny członek zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest uprzednia uchwała zarządu,
  4. każdy członek może prowadzić czynności nagłe

Ważne jest to, że uchwały mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu- tym samym nie jest wymagane kworum. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Definicja większości bezwzględnej została zamieszczona przez ustawodawcę w art. 4 § 1 pkt. 10 ksh- jest to więcej niż połowa głosów oddanych.

No dobrze ale zapewne zapytasz- jakie sprawy są tymi nieprzekraczającymi zakresu zwykłych czynności a które je przekraczają. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W jednej spółce czynność której wartość będzie wynosić 20 000 złotych będzie czynnością drobną, powszednią w innej zaś będzie to duża inwestycja.  Dlatego zawsze doradzam aby to już w umowie spółki określać kwotowo albo chociażby przedmiotowo, które sprawy należą do spraw przekraczających zwykły zarząd. 

A jeżeli nie zrobicie tego w umowie już na początku? Może warto wprowadzić tzw. regulamin zarządu? Ksh nie posługuje się tym pojęciem w stosunku do spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce akcyjnej podstawą prawną do stworzenia regulaminu zarządu jest art. 371 par. 6 ksh stanowiącym, iż  „jeżeli statut nie przyznaje radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu prawa do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może uchwalić swój regulamin”. Nie widzę jednak żadnych przeszkód abyście jako członkowie zarządu stworzyli własny regulamin oczywiście zgodny z umową spółki!  

Pamiętaj: dobrze spisana umowa spółki lub stworzony dla Twoich potrzeb regulamin może ochronić Cię w przyszłości przed odpowiedzialnością odszkodowawczą względem spółki i jej wspólników.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: